HOME    │  NIEUWS  │  KUNSTENAARS   │  AGENDA   │   LINKS   │     CONTACT 


DISCLAIMER

www.kunstkringbloemendaal.nl (de 'site') wordt beheerd door Stichting Kunstkring Bloemendaal FIORE  ("KKB"). Aan het gebruik van deze site zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. 
 
Informatie

De informatie beschikbaar op of via de site is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen persoonlijk gebruik. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de site de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid is betracht, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist kan zijn. KKB kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de site. Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de site ter beschikking word gesteld, verzoeken wij u om onze webmaster hiervan op de hoogte te stellen.

 
Hyperlinks

Indien u op uw eigen site hyperlinks wilt creŽren naar de site, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster via onderstaand emailadres:
webmaster@kunstkringbloemendaal.nl
 
 
Onderbrekingen

KKB tracht onderbrekingen in het raadplegen van de site zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan KKB niet garanderen dat de site volledig vrij van enige onderbreking, van welke aard dan ook, zal zijn of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.
 
Intellectuele eigendomsrechten

KKB, respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, databank-rechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen algemeen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de site of delen daarvan, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van KKB, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.
 
Toepasselijk recht

Deze site en alle op deze site gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze site en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.
 
Wijzigingen

KKB behoudt zich het recht voor om de informatie op de site (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
 
 
Stichting Kunstkring Bloemendaal 'Fiore'
juni 2009

 

                         

                 

webdesign menno veenendaal produkties bv
Alle content © 2009 Stichting Kunstkring Bloemendaal