FIORE Kunstkring Bloemendaal

Hartenlustlaan 9
2061 HA  Bloemendaal

T   (023)  5246140

 

Ad interim Bestuur: 
 
Floor de Bruyn Kops, voorzitter

Alice Jeltes, penningmeester

KvK Amsterdam nr. 34220207 Stichting Kunst Kring "Fiore",
KvK Amsterdam nr. 34220201 Vereniging Kunst Kring "Fiore"
 

Beschermvrouwe:         mevrouw L.A. Snoeck-Schuller, oud-burgemeester van Bloemendaal

Leden van verdienste:   de heer Theo Spanjaart en Bubb Kuyper
Kunstkring Bloemendaal FIORE  | info@kunstkringbloemendaal.nl